NTSE RESULT - 2016
1 ABHAY KRISHNAN
2 ABRAHAM MATHEW
3 AKHILA KRISHNA K
4 ALPHIN DAVIS POMY
5 ANTONY JAMES
6 APARNA M
7 ASHWIN UPAMANYU DEV
8 ASWIN GANGADHATHAN
9 B MADHAV RABIN
10 GAUTHAM GOVIND A
11 GOKUL GOVIND
12 HARI GANESH V
13 HARIN PRAMOD
14 JOE PRASANTH
15 JOSE JOSEPH
16 KARTHIKA RAJU
17 KEERTHANA SUDHEER
18 MEVIT MATHEW
19 NANDANA K 
20 NIKHIL P
21 NOHAN JOEMAN
22 RAGHURAM CHAKRAVARTHY
23 REVATHY SANTHOSH
24 VARUN K S
25 VINAYAK N
26 VISHNU AJAY