Brilliant Study Centre, Pala
IIT - UCEED 2017 RESULT
Sl.No Name Rank Batch
1 AKSHAY T AIR - 1* i2
2 MOHAMMED BILAL AIR - 2* KTM-E1
3 DEEPAK HARIDAS AIR - 4 i3
4 VEDANT PRAKASH SHENOY AIR - 5 KTM-E1
5 MUHAMMED ZIDANE AIR - 16* i3
6 JAKE V ABRAHAM AIR - 16 KTM-E1
7 ALAN NAIR AIR - 21 i3
8 ADIL ABDUL SHUKOOR AIR - 27* I2
9 JERIN JOSE AIR - 27 PALE3
10 KEVIN K ALEX AIR - 39 KTM-E1
11 AJMAL SHA AIR - 40* I3
12 FIRAZ AHMED AIR - 44* JM4
13 JOEL ANTONY JOSEPH AIR - 49 CHYE2
14 JACOB STEPHEN AIR - 50 i3
15 ITTI JOSEPH AIR - 56 i4
16 FIRZANUL JIBIN AIR - 58* JM6
17 PRANAV SANJEEV AIR - 62* I1
18 AFSAL ANSARI AIR - 69 KTM-E1
19 UNNIKRISHNAN NAMBIAR AIR - 70 I3
20 AROMAL ASHOK AIR - 78 i4
21 ROHAN J ADITYA AIR - 87 i3
22 ASHISH GEORGE ROY AIR - 90 KTM-E1
23 AJAY DONATUS PREM M AIR - 92 i2
24 ROSHAN MATHEW AIR - 104 i3
25 KEVIN PAUL SAMUVAL AIR - 105 KTM-E1
26 AJAY V GEORGE AIR - 128 KTM-E1
27 FATHIMA SERIN AIR - 144 PALE3
28 VARSHA SHIBURAJ AIR - 145 KTM-E1
29 JESWIN TOM JOSEPH AIR - 172 KTM-E1
30 NANDINI GOPAN AIR - 178 KTME1
31 PRANAV NAIR AIR - 192 PALE3
32 SREERAG S M AIR - 227 i3
33 ARAVIND KRISHNAN AIR - 246 i3
34 ANAND GEORGE AIR - 255 i3
35 GOURY PRIYA S AIR - 275 KTME2
36 ABHIRAMI B PONNAMBALAM AIR - 412 JM6
37 GOURY M V AIR - 473 I3
38 VISHNU SAJAN AIR - 547 KTME2
39 MARY GOSH AIR - 569 KTM-E2
40 HARISANKAR V A AIR - 631 KTME2
41 NANDAGOPAN AIR - 743 KTME1
42 GREGOR JACOB AIR - 749 i3
43 FATHIMA KARIM AIR - 913 KTM-E1
44  B SAI KRISHNA AIR - 1099 KTME1
* Category Rank
List Continues….